Strefa pracodawcyJak zacząć współpracę

To proste. Proszę pomyśleć czy mają Państwo jakieś problemy kadrowe w firmie. Czy jest zbyt dużo pracowników a może zbyt mało ? Czy wszyscy pracownicy zawsze mają zapewnione zajęcie w Państwa firmie ? Czy wszystkie etaty wymagają stałej obsady ? A może szukacie jakiś rozwiązań które ograniczyłyby koszty związane z zatrudnieniem? Naszą propozycją dla Państwa jest usługa wynajmu pracowników zwana także “leasingiem pracowniczym”. Wystarczy skontaktować się z nami aby dowiedzieć się o szczegóły.

Podpisanie umowy z JOB SERVICE

W naszej bazie danych znajduje się aktualnie kilka tysięcy zarejestrowanych Kandydatów, wykonujących najróżniejsze zawody w całym kraju. Po otrzymaniu zlecenia od Państwa, przeszukujemy naszą bazę danych pod kątem profilu idealnego Kandydata. Następnie kontaktujemy się z  wybranymi osobami i sprawdzamy ich dostępność oraz zainteresowania daną ofertą. Wszystkie działania prowadzone są przez konsultanta Job Service specjalizującego się w danym sektorze. Wyślij do nas wypełniony formularz.


Po rozmowie z Państwem i przesłaniu nam profilu poszukiwanych kandydatów prześlemy umowę ramową, która określa  zasady współpracy. Umowa jest tak skonstruowana, aby w każdej chwili mogli Państwo z niej korzystać a jednocześnie zwalnia Państwa z jakikolwiek obowiązków,  jeśli nie zatrudniamy dla Państwa pracowników.

REALIZACJA UMOWY

Za zatrudnionych u Państwa pracowników na początku każdego miesiąca otrzymają Państwo fakturą za miesiąc poprzedni. Faktura o tytule “leasing pracowniczy” zawiera kwotę za przepracowane godziny w poprzednim miesiącu powiekszoną o koszty pracownicze oraz naszą prowizję. Kwoty te ustalone są indywidualnie a ich wysokość określaja załączniki do umowy ramowej.

Cała nasza współpraca jest bardzo prosta i opiera sie na ustalonych wspólnie i zawartych w umowie zasadach.

LEASING PRACOWNICZY

Wynajem pracowników został usankcjonowany prawnie ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Reguluje ona zasady zatrudniania pracowników przez agencje zatrudnienia, uwzględniając fakt, że świadczona przez nich praca ma charakter tymczasowy.

Poprzez wynajem pracowników rozumiemy udostępnienie pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Podmiotem zatrudniającym pracownika jest agencja zatrudnienia – czyli my. Pracownik oddelegowany do innego pracodawcy  nazywany jest pracownikiem tymczasowym. Świadczy on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika – czyli Państwa pod Państwa kierownictwem i w Państwa zakładzie pracy.

W ramach usługi przejmujemy całość procedur związanych z rekrutacją, biorąc na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady obsługiwanych stanowisk oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłat wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

}); jQuery(document).ready(function($) { });